De aanbidding in het hart van de wereld

E-book

 12,50 incl. btw

“Laten we in onze dagen tijd vinden voor aanbidding en laten we in onze gemeenschappen ruimte scheppen voor aanbidding”  Paus Franciscus

Details

ISBN: ISBN 978-90-6257-133-8
Uitvoering: E-book
Aantal pagina's: 156

Andere uitvoeringen:

Beschrijving

De eucharistische aanbidding – het aanbidden van Jezus in de nederige gedaante van een hostie – is een onuitputtelijke bron van verlichting, troost en genezing voor al wie zich op deze wijze tot Hem richt. Door Hem in het Heilig Sacrament te aanbidden bevinden we ons in de directe aanwezigheid
van de Heer: we putten onvergankelijk leven uit de levende bron die God zelf is.
Aanbidding in het hart van de wereld gaat in op vier dimensies die volgens de auteur kenmerkend zijn voor de eucharistische aanbidding: schoonheid, stilte, tijd en bovennatuurlijke hoop. Deze verdiepende overwegingen richten zich op zowel het verstand als het hart van de lezers. Ze willen ons stimuleren om met grote liefde te knielen aan de voet van de monstrans, waar Jezus zelf geduldig op ons wacht.

Dominique Rey (1952) is sinds 2000 bisschop van het bisdom Fréjus-Toulon. Als lid van de Emmanuel gemeenschap is hij in 1984 priester gewijd voor het bisdom Parijs. In 2014 benoemde paus Franciscus hem tot adviseur van de Pauselijke Raad voor de Leken

 

 

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IBAN
NL16 INGB0003 1211 92
t.n.v. Stichting De Boog

Stichting De Boog
Herenstraat 41-43
3512 KB Utrecht

Pieter Pouw
T 035-69 46 350
M 06 549 545 15

Meer contactgegevens

Bezoek- en verkoopadres

Stichting Leesgoed
Keizersgracht 218-B
Amsterdam

Dinsdag t/m vrijdag tussen 11:00u tot 12:15u.
Zondag na de Hoogmis van 11:15u tot 13:15u.

Copyright: De Boog Uitgeverij | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl