Over ons

Stichting De Boog is in 1972 opgericht met als doelstelling het uitgeven van boeken op geestelijk gebied. Uitgangspunt daarbij is de eenheid van geloof en leven, in het bijzonder voor de gewone lekengelovige. Naast een breed spectrum van schrijvers en onderwerpen wordt er speciale aandacht geschonken aan de werken van de H. Jozefmaria Escrivà en die over hem en over zijn stichting, het Opus Dei. De Boog tracht werken uit te geven die een blijvende waarde hebben en dus over een lange periode actueel blijven.

Ons aanbod

Het aanbod is gevarieerd met boeken van auteurs die de gave bezitten de lezer in het hart te raken en de H. Geest te laten spreken. Onze boeken zijn geschikt voor jong en oud, beginners en gevorderden, kortom voor iedereen die zijn geestelijk leven wil verdiepen.

ANBI

Zie balans 2019 voor activa, passiva, lasten en baten.

Fiscaalnummer/RSIN: 31.77.890
Bestuursleden:
F. D’Agostino
P.P.L.M. Pouw
C.F. de Quay
G.C.A. Gernaert

Beloningsbeleid: Bestuurders hebben slechts recht op onkostenvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het bleek nodig een nieuwe website voor De Boog te bouwen. De aanzienlijke kosten ervoor zijn te lezen in de categorie Propaganda. Het boekjaar sluit daardoor met een fors verlies, welke echter geen nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Deze is analoog geweest aan die van het vorige jaar. Voor het jaar 2019 verwacht men een zelfde soort bedrijfsvoering. Wel zal het jaar waarschijnlijk met een nadelig saldo eindigen, vanwege aanhoudende kosten op het gebied van ICT.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie over De Boog of onze boeken, gebruik dan het Contactformulier voor meer informatie.

Contactformulier

Aanbevolen

 4,45
Zachte kaft
01
 17,50
Zachte kaft
1
 9,75
Zachte kaft
 3,75
Zachte kaft
scannen0001
 3,00
Zachte kaft
 2,50
Zachte kaft

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Bezoek- en verkoopadres:
Stichting Leesgoed
Keizersgracht 218-B
Amsterdam

Dinsdag t/m vrijdag tussen 11:00u tot 12:15u.
Zondag na de Hoogmis van 11:15u tot 13:15u.

Meer contactgegevens

Copyright: De Boog Uitgeverij | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl