DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over De Boog of onze boeken, gebruik dan het Contactformulier voor meer informatie.
ANBI

Zie balans 2018 voor activa, passiva, lasten en baten.

Fiscaalnummer/RSIN: 31.77.890
Bestuurders: P. Pouw, F. D'Agostino.

Beloningsbeleid:
Bestuurders hebben slechts recht op onkostenvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het bleek nodig een nieuwe website voor De Boog te bouwen. De aanzienlijke kosten ervoor zijn te lezen in de categorie Propaganda. Het boekjaar sluit daardoor met een fors verlies, welke echter geen nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Deze is analoog geweest aan die van het vorige jaar. Voor het jaar 2019 verwacht men een zelfde soort bedrijfsvoering. Wel zal het jaar waarschijnlijk met een nadelig saldo eindigen, vanwege aanhoudende kosten op het gebied van ICT.

Nederland

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht
tel.: (035) 694 63 50
b.g.g.: (020) 461 15 60
e-mail: info@deboog.nl
IBAN: NL16 INGB 0003 1211 92
BIC: INGBNL2A

Belgiƫ

Dienst voor Documentatie
p/a Marieke Bollens
Aarschotsesteenweg 431/A2
3012 Wilsele
tel.: (016) 44 53 53
e-mail: info@didoc.be
internet: www.didoc.be