DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

In het begin schiep God

In het begin schiep God
Categorie: God de Vader Jezus Christus
Auteur: Pedro Urbano López de Meneses
ISBN: 97890.6257.039.3
Pagina's: 142
Gewicht: 220 gram
Jaar: 2014
Waardering:
De theologische vraag naar de betekenis van het woord “scheppen” wanneer men over God spreekt.

14,75
8,80

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

De tekst steunt op de christelijke traditie van de grote geestelijke auteurs. De leer over de schepping wordt uitgelegd zonder het leergezag uit het oog te verliezen, in het bijzonder de ontwikkeling van de scheppingsleer in de laatste catechismus van de katholieke Kerk.

Dit boek wil, met andere woorden, meer inzicht geven in de woorden die we elke zondag aan het begin van de geloofsbelijdenis herhalen: “Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde”, in nauwkeurige samenhang met zowel de Traditie als het leergezag.

De inhoud van dit boek is niet moeilijk samen te vatten: het gaat in de eerste plaats over de theologische vraag naar de betekenis van het woord “scheppen” wanneer men over God spreekt. Het is van belang om dit theologische begrip goed te omschrijven voordat men andere, hiermee verwante waarheden probeert te begrijpen: Verbond, uitverkiezing, belofte, gave…

Hiervandaan zet het boek de fundamentele thema’s van de theologie van de schepping uiteen, in de logische volgorde van de Heilige Schrift: de bovennatuurlijke doelstelling van de schepping, de schepping en verheffing van de geestelijke schepselen, het verzet van de mens tegen de goddelijke plannen, het kwaad in de wereld, enz.


Auteur

Pedro Urbano López de Meneses

Pedro Urbano López de Meneses, auteur van deze inleiding, is priester. Hij is doctorandus in de filosofie en doctor in de theologie aan de Universiteit van Navarra (Spanje).


Recensie