DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Spirituele Theologie

Spirituele Theologie
Categorie: Christelijk leven
Auteur: Pablo Marti
ISBN: 9789062570973
Pagina's: 180
Gewicht: 272 gram
Jaar: 2014
Waardering:
Het geestelijk leven wordt toegelicht aan de hand van vijf kernpunten (hoofdstukken) waardoor het mogelijk wordt goed te beseffen wat het christelijk mysterie inhoudt.

14,75
9,80

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Geschriften over het geestelijk leven zijn heel gevarieerd en hebben de invloed ondergaan van de ontwikkeling die de theologie in de loop van de twintigste eeuw heeft doorgemaakt.

Sommige auteurs hebben een ordening aangebracht in de onderscheiden pogingen om tot overkoepelende uiteenzettingen te komen en gebruikten daarvoor de term modellen van spirituele theologie.

Het is lastig in enkele bladzijden een volledige opzet van de inhoud te geven, onder meer omdat het christelijk leven geleefd wordt, dat wil zeggen, het is een eenheid, en wel een rijke en ingewikkelde eenheid. Daarom heb ik ervoor gekozen het geestelijk leven toe te lichten aan de hand van vijf kernpunten (onze hoofdstukken) waardoor het mogelijk wordt goed te beseffen wat het christelijk mysterie inhoudt.

Daartoe heb ik gebruik gemaakt van de grondbegrippen van de spirituele theologie die in alle handboeken terug te vinden zijn: heiligheid, het trinitaire leven in de heilige Geest, de vereenzelviging met Christus, het gebed, het mysterie van het Kruis.


Auteur

Pablo Marti

Pablo Marti (Granada) is priester, meester in de rechten aan de Universiteit van Málaga en doctor in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (Rome). Tegenwoordig is hij hoogleraar spirituele theologie aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Navarra.


Recensie