DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

De zeven Sacramenten

De zeven Sacramenten
Categorie: Sacramenten
Auteur: Enrique Moline
ISBN: 9789062570775
Pagina's: 224
Gewicht: 294 gram
Jaar: 2011
Waardering:
Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk inzake de zeven sacramenten.

14,75
6,00

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk inzake de zeven sacramenten.

Speciale aandacht behoeft de eucharistie, aangezien die het sacrament is van het Lichaam en Bloed van de Heer, en van zijn lijden en dood, waarborg van het eeuwige leven. De eucharistie is de bron en het middelpunt van de andere sacramenten.

Er is gekozen om een klassieke opbouw te volgen, een opbouw die door de Catechismus van de Katholieke Kerk nog steeds wordt gebruikt. Het eerste hoofdstuk behandelt dus de Algemene Sacramentenleer. Elk volgende hoofdstuk gaat over één sacrament. Het boek eindigt met een kort aanhangsel over de sacramentaliën en de uitvaartliturgie. De lezer kan vrijelijk de volgorde kiezen waarin hij wil lezen, aangezien de hoofdstukindeling verschillende volgordes mogelijk maakt.

Verwijzingen naar de heilige Schrift en het Leergezag van de Kerk komen veelvuldig voor. De beknoptheid waaraan ik was gehouden bij het schrijven van deze bladzijden, noopte mij echter verwijzingen naar klassieke theologen en moderne auteurs tot een minimum te beperken. (uit de inleiding)


Auteur

Enrique Moline

Enrique Moliné is priester. Hij studeerde scheikunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Barcelona, en promoveerde in de Theologie aan de Universiteit van Lateranen te Rome.


Recensie