DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Het doopsel van kinderen

Het doopsel van kinderen
Categorie: Sacramenten
Auteur: Mag. Dr. J. Hermans
ISBN: 90-7381-022-1
Pagina's: 222
Gewicht: 350 gram
Jaar: 1994
Waardering:
Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt dit boek ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraat betrokken is, de noodzakelijke informatie om bij te d

18,10

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste decennia is het percentage kinderdoopsels hoog gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.
Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind?
Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's?
Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben ze nu nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

Dit theologische en liturgische handboek over het eerste initiatiesacrament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen.


Auteur

Mag. Dr. J. Hermans

J. Hermans, priester van het bisdom Roermond, studeerde filosofie, geschiedenis en theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en Louvain-la Neuve. In het kader van de priesteropleiding in Nederland doceerde hij sindsdien liturgie, sacramenttheologie en spiritualiteit. Van zijn hand verschenen publicaties op deze domeinen. Hij is ook werkzaam bij de Nationale Raad voor de Liturgie.


Recensie