DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Vaticanum II en verder

Vaticanum II en verder
Categorie: Kerkgeschiedenis
Auteur: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
ISBN: 978-90-73810-77
Pagina's: 240
Gewicht: 406 gram
Jaar: 2006
Waardering:
De teksten van het tweede Vaticaans concilie hebben veel losgemaakt. Op de meeste thema's die in het concilie zijn besproken, is men in de periode na het concilie doorgegaan. Dit boek gaat over de belangrijkste onderwerpen die Vaticanum II heeft besp

18,10

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

De bedoeling van het boek is een inleiding te geven op de kerngedachten van het concilie en te zien hoe die gedachten na het concilie zijn uitgewerkt in de kerkelijke documenten.
Het zwaartepunt ligt op de visie van het concilie op de Kerk als gemeenschap (communio) van gedoopten, waarin iedereen deel heeft aan de zending van Christus, zij het op verschillende wijzen; als leek, als priester, als bisschop. De aandacht van het concilie voor de leek wil beklemtonen: ook zij hebben deel aan de zending van de Kerk.
Het tweede belangrijke zwaartepunt is de verhouding van Kerk en maatschappij: het concilie gaat uit van een democratische maatschappij. De overheid vervult een beperkt takenpakket ten behoeve van het samenleven van de burgers. Het kerkelijk denken gaat niet meer uit van twee volkomen maatschappijen, Kerk en staat, die gezag dragen op respectievelijk geestelijk en tijdelijk gebied, met prioriteit voor het geestelijk gezag.
Het concilie vraagt respect voor de waardigheid van de mens, die centraal moet staan in de maatschappij, en vrijheid voor de Kerk.
Bij de behandeling van 'Gaudium et Spes' heeft Jan Hendriks naast de genoemde thema's bijzondere aandacht besteed aan wat dit document over het huwelijk zegt en - in aansluiting daarbij - over de vernieuwing en fundering van de moraaltheologie, welk thema door de encycliek 'Veritatis splendor' is behandeld.
En daarmee voldoet de studie van Jan Hendriks niet alleen aan een behoefte, maar is ook actueel.
(uit het ten geleide bij de eerste druk door Mgr. F. Wiertz)


Auteur

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks (*1954), priester van het bisdom Rotterdam, is rector van De Tiltenberg, het groot-seminarie en centrum van opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is consultor van de Congregatie voor de Clerus en auteur van verschillende boeken op het terrein van het canoniek recht en het Tweede Vaticaans Concilie. Er zijn verschillende boeken van zijn hand verschenen, onder meer over Maria.


Recensie