DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Volk van God

Volk van God
Categorie: Kerk en evangelisatie
Auteur: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
ISBN: 90-73810-76-0
Pagina's: 296
Gewicht: 500 gram
Jaar: 2006
Waardering:
Heldere uiteenzetting van de structuur en inrichting van de Katholieke Kerk, aan de hand van de Kerkelijke wetgeving.

21,20

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

De structuur van de Rooms-Katholieke Kerk blijft mensen intrigeren.
Sommige van de best bezochte films en de meest verkochte boeken spelen in op die interesse.
In het nieuws van radio en tv, dagbladen en tijdschriften wordt aandacht besteed aan bisschopsbenoemingen, kardinaalscreaties, pauskeuze, synodes, enzovoorts.
Problemen in parochies, bisdommen of katholieke verenigingen of instellingen halen de pers. Daarbij is de informatie die wordt gegeven lang niet altijd inhoudelijk correct. Ook voor wie zich ambtshalve met het Canoniek Recht bezig houden, liggen er tal van vragen omtrent de toepassing van de kerkelijke bepalingen.

Volk van God is een commentaar op het tweede boek van de Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek, dat die vele vragen behandelt die de structuur van de katholieke kerk betreffen.

Aan de orde komen onder meer:
-rechten en plichten van de gelovigen, van de leken en de clerici
-opleiding van priesters en permanente diakens
-kerkelijke verenigingen, stichtingen en andere instellingen
-de rol van paus, bisschoppen, synodes, Romeinse curie en van de nuntius
-de benoemingen en de taak van Bisschoppen en de organisatie van het bisdom:
 vicarissen, kapittels, priesterraden, pastorale raden
-de parochies (pastoor, parochievicaris, pastoraal werkers en andere medewerkers,
 parochieverbanden en opheffing van parochies)
-dekens en dekenaten; zielzorgers in instellingen
-een korte blik op het religieuzenrecht.


Auteur

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks (*1954), priester van het bisdom Rotterdam, is rector van De Tiltenberg, het groot-seminarie en centrum van opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is consultor van de Congregatie voor de Clerus en auteur van verschillende boeken op het terrein van het canoniek recht en het Tweede Vaticaans Concilie. Er zijn verschillende boeken van zijn hand verschenen, onder meer over Maria.


Recensie