DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Maria

Maria
Categorie: Maria Fatima Lourdes
Auteur: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
ISBN: 9789023244707
Pagina's: 166
Gewicht: 315 gram
Jaar: 2008
Waardering:
Dit boek is een beknopte maar bijna volledige Mariologie, een boeiende tocht door de eeuwen heen om de unieke plaats van Maria, de moeder van de Heer, te verduidelijken. Het toont ook hoe de leer van de Kerk over de Heilige Maagd zich heeft ontwikkel

19,90

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

De huidige tijd wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor Maria, zodat men wel van het 'Mariale tijdperk' spreekt. Regelmatig wordt melding gemaakt van verschijningen, boodschappen en visioenen. Bedevaartplaatsen - waarvan verschillende door de Kerk zijn erkend en een plaats gekregen hebben in haar liturgie - trekken vele gelovigen.
In dit klimaat moet eens te meer waarde worden gehecht aan de studie van de leer over Maria, aan een evenwichtige en min of meer 'complete' Mariologie, die uitgaat van de heilige Schrift, het dogma, de leer van het tweede Vaticaans concilie, de kerkvaders en de mening van de theologen, vooral de heiligen en kerkleraren onder hen.
Dit boek wil daarom zo'n inleiding geven tot het theologische denken over de moeder Gods Maria, en daarmee allen ondersteunen die op welke wijze dan ook geroepen zijn om andere gelovigen de weg te wijzen 'naar Jezus door Maria'.  


Auteur

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks (*1954), priester van het bisdom Rotterdam, is rector van De Tiltenberg, het groot-seminarie en centrum van opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is consultor van de Congregatie voor de Clerus en auteur van verschillende boeken op het terrein van het canoniek recht en het Tweede Vaticaans Concilie. Er zijn verschillende boeken van zijn hand verschenen, onder meer over Maria.


Recensie